Temporada 2022/23

La Trena

del 13 de setembre al 18 de desembre de 2022

Cadires

del 27 de setembre al 13 de desembre de 2022

Crèdits Web:

Programació i Manteniment: SEIC.cat

Disseny Web & Front-end: vueloIV.com